Sản phẩm
"Nem công, chả phượng - Gân nai, yến sào"
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT
  4,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
Tình trạng Còn hàng
Chất lượng Mới
Độ ẩm <5%
Xuất xứ Chính Hãng
Phí vận chuyển Liên Hệ
 
 
Sản phẩm cùng loại
"Nem công, chả phượng - Gân nai, yến sào"
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 2       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 2
  3,300,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 1       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG 1
  3,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 2       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 2
  3,800,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 1       
QUANG YẾN SẠCH LÔNG ĐẶC BIỆT 1
  4,200,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN NGUYÊN TỔ SẠCH LÔNG
  3,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN THÔ       
QUANG YẾN THÔ
  3,300,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN THÔ ĐẶC BIỆT       
QUANG YẾN THÔ ĐẶC BIỆT
  3,600,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
QUANG YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG       
QUANG YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG
  6,300,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG       
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG
  2,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ HỘI AN       
TỔ YẾN THÔ HỘI AN
  3,350,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN THÔ       
HỒNG YẾN THÔ
  3,050,000  VNĐ
     (0.00 USD)