Hải Sâm
 
Hải Sâm Hoa Cà       
Hải Sâm Hoa Cà
  1,300,000  VNĐ
Hải Sâm Vú       
Hải Sâm Vú
  2,900,000  VNĐ
Hải Sâm Gai       
Hải Sâm Gai
  2,600,000  VNĐ
Hải Sâm Cát       
Hải Sâm Cát
  1,600,000  VNĐ
Hải Sâm Lựu       
Hải Sâm Lựu
  2,100,000  VNĐ
Hải Sâm Táo       
Hải Sâm Táo
  1,800,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29