Sò Điệp
 
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật       
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật
  7,900,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 1       
Sò Điệp Nhật - Loại 1
  4,500,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 2       
Sò Điệp Nhật - Loại 2
  3,900,000  VNĐ
Sò Điệp Nhật - Loại 3       
Sò Điệp Nhật - Loại 3
  3,300,000  VNĐ
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1
  1,200,000  VNĐ
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2
  950,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29