Sá Sùng
 
Sá Sùng Không Cát       
Sá Sùng Không Cát
  980,000  VNĐ
Sá Sùng Cát       
Sá Sùng Cát
  580,000  VNĐ
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt       
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt
  1,380,000  VNĐ
Trụ sở nhà
38 Đường Chợ Lớn P. 11, Q. 6, Tp. HCM (Khu Metro Bình Phú)
Điện thoại: 0909 25 27 29